2023. gada 4.martā notika LFA Konference
03.04.2023


2023. gada 4.martā notika LFA Konference, kurā tika ievēlēta valde ar  izmaiņām viena valdes locekļa pozīcijā. No astoņiem valdes locekļu kandidātiem tika izvēlēti pieci valdes locekļi. Ar valdes locekļu aktuālo sastāvu lūdzam iepazīties šeit: https://www.fa-arodbiedriba.lv/valde 
Ar pārliecinošu balsu pārsvaru par valdes priekšsēdētāju izvēlēta līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Jana Namniece. 
Valde pateicas ikvienam LFA biedram par izrādīto uzticību.

Novēlam valdei veiksmīgu darbu turpmākajos gados! Lai top!       Atpakaļ