LATVIJAS FARMĀCIJAS ARODBIEDRĪBA

 
Latvijas Farmācijas arodbiedrība (FA) ir patstāvīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kura apvieno aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu, zāļu kontrolanalītisko laboratoriju un citu farmaceitiskās darbības uzņēmumu darbiniekus, farmācijas studentus. Par Latvijas Farmācijas arodbiedrības biedriem var būt farmaceiti, farmaceitu asistenti un citi farmācijas jomā strādājoši darbinieki. No Baltijas valstīm tagad arī Lietuvā pastāv arodbiedrības farmācijas jomā - viena farmaceitiem un otra farmaceitu asistentiem.
 
FA pārstāv un aizstāv savu biedru darba un sociāli ekonomiskās tiesības un intereses attiecībās ar darba devēju un valsts pārvaldes institūcijām.
 
    FA struktūra:
 
 

FA galvenie darbības virzieni:

 • pārstāvēt savus biedrus attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem;
 • nodrošināt bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšanu darba likumdošanas jautājumos, darba strīdu risināšanā;
 • izglītot savus biedrus darba tiesību, darba aizsardzības, profesionālās likumdošanas, sociālās apdrošināšanas u.c. jautājumos;
 • veicināt darba koplīgumu noslēgšanu uzņēmumos, piedaloties sarunās ar darba devēju;
 • piedalīties likumprojektu apspriešanā, realizēt likumdošanas iniciatīvu jautājumos, kas skar biedru intereses.
 

Saviem arodbiedrības biedriem garantējam:

 • kvalificētu darba, sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību un pārstāvību darba ņēmēju un darba devēju sarunās, valsts pārvaldes institūcijās;
 • bezmaksas juridiskās konsultācijas darba un sociāli ekonomiskajos jautājumos;
 • drošu darba līgumu slēgšanu ar garantētu darba algu;
 • izdevīgu darba koplīgumu slēgšanu ar papildus Darba likumā paredzētajām garantijām;
 • apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un sadzīvē;
 • solidaritāti ar citiem farmaceitiskās darbības uzņēmumos strādājošiem Latvijā.
 
Ja vēlaties kļūt par FA biedru, drošības un stabilitātes sajūta darbā jums tiks nodrošināta, maksājot tikai 0.5 % no mēneša darba algas.
 
FA jūs varat būt kā individuāls biedrs vai kopīgi ar vismaz 5 kolēģiem veidot arodbiedrības pirmorganizāciju savā darba vietā.
 
Pirmorganizācijas biedriem FA maksājums ir tikai 0,5% no ikmēneša biedra naudas, atlikušie 0,5% tiek izlietoti pirmorganizācijas vajadzībām.
 
Uz individuāliem arodbiedrības biedriem attiecas tās pašas tiesības un garantijas arodbiedrībā, kas uz FA biedriem pirmorganizācijā.
 
Ja vēlaties:
- drošības un stabilitātes sajūtu darbā,
- kļūt par zinošiem un izglītotiem savās darba tiesībās,
- iegūt citu visaptverošu informāciju,
- sajust atbalstu un “biedra plecu”
 
nāciet, zvaniet, sūtiet
Latvijas Farmācijas arodbiedrībai

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 14 
Tel./fakss 7210330, mob. Tel.26424583
e-pasts:  farmacijasarodbiedriba@gmail.com
 
un mēs jums palīdzēsim!