Jaunievēlētā Latvijas Farmācijas arodbiedrības valde pēc ievēlēšanas 10.03.2018. ir lēmusi par izmaiņām biedru naudas maksājumos. Strādājošiem arodbiedrības biedriem  biedru nauda noteikta 0.5% apmērā no mēneša darba algas.  Farmācijas studentiem (arī strādājošiem) tiek noteikta ikmēneša biedru nauda 2.-EUR apmērā. Pensionāriem (arī strādājošiem) tiek noteikta biedru nauda 1.-EUR apmērā. 

FA jūs varat būt kā individuāls biedrs vai kopīgi ar vismaz 5 kolēģiem veidot arodbiedrības pirmorganizāciju savā darba vietā.
Uz individuāliem arodbiedrības biedriem attiecas tās pašas tiesības un garantijas arodbiedrībā, kas uz FA biedriem pirmorganizācijā.

Latvijas Farmācijas arodbiedrības Reģistrācijas Nr.40008046004

Biedru naudas var maksāt:

AS Luminor Bank, Kods RIKOLV2X

Konts:LV59RIKO0002013117934

vai

Citadele Banka, Kods PARXLV22CIT

Konts:LV84PARX0000624881017