Farmācijas arodbiedrības semināra dalībnieku saraksts sertificēti farmaceiti nokārtojuši testu 14.09.2012.g.
14.09.2012


Nr.p.k. Vārds Uzvārds Sertifikāta Nr Apliecības N
1 Līga Fārneste-Bergmane   774
2 Ingrīda Švampe   778
3 Astra Dīriņa   781
4 Dace Pijola   782
5 Ināra Rakviča   783
6 Elizabete Millere   787
7 Daiga Kanenberga   789
8 Gunārs Krasnovskis   791
9 Tamāra Balode 597,2012 795
10 Irina Frolova   796
11 Dace Rimšāne 731,2012 797
12 Gunta Kinne   798
13 Aija Buša   799
14 Marija Beča 424,2012 803
15 Kira Afanasjeva   811
16 Silvija Kvedere   812
17 Anta Kļaviņa   815
18 Anda Kalniņa   818
19 Evita Kucina   819
20 Marina Zaharova   824
21 Aleksejs Mamaiko 545,2012 827
22 Marina Svjatenko   828
23 Tatjana Zimova   830
24 Tatjana Gormaļova 919.201O 831
25 Regīna Lāce   836
26 Valentīna Dāboliņa   842
27 Gunta Lapiņa O99.201O 843
28 Gaļina Varicka   846
29 Ilga Bērziņa 298,2011 848
30 Inna Sigņejeva   849
31 Ināra Jermašonoka   850
32 Baiba Mika   851
33 Ilze Vestmane   852
34 Maija Serdjuka   853
35 Inga Šileiko   857
36 Dace Belecāne F-1716 858
37 Evita Urtāne   859
38 Lauris Bernāns   860
39 Ludmila Slavinska O46.201O 864
40 Inese Pikšena 369 865
41 Larisa Mohoņko 842,2009 871
42 Ligita Petroviča   872
43 Inta Keiša   874
44 Inga Urtāne 123.201O 875
45 Inese Mauriņa F-1065 876
46 Ivanda Krastiņa 948.201O 878
47 Larisa Rešetņikova   879
48 Iveta Antone   880
49 Jolanta Bernupe   884
50 Ināra Znotiņa   888
51 Natālija Zavadska   889
52 Inese Vērdiņa 153,2011 899
53 Ludmila Žurzdina 237,2011 900
54 Dzintra Šapale   901
55 Sandra Ungure   902
56 Margarita Logina   903
57 Tatjana Šitikova   906

 

Nesertificēti farmaceiti, farmaceitu asistenti nokārtojuši testu 14.09.2012.g.

1 Aija Rozentāle   773
2 Vizma Jansone   792
3 Jeļena Kaščejeva   841
 
      Atpakaļ