Aicinām vēl uz 2 brīvām vietām braucienam uz
Sardīniju un Korsiku
no 18.-26.maijam