Ja vēlaties kļūt par FA biedru, drošības un stabilitātes sajūta darbā jums tiks nodrošināta, maksājot tikai 1% no mēneša darba algas.

FA jūs varat būt kā individuāls biedrs vai kopīgi ar vismaz 5 kolēģiem veidot arodbiedrības pirmorganizāciju savā darba vietā.
 
Pirmorganizācijas biedriem FA maksājums ir tikai 0,5% no ikmēneša biedra naudas, atlikušie 0,5% tiek izlietoti pirmorganizācijas vajadzībām.
 

Uz individuāliem arodbiedrības biedriem attiecas tās pašas tiesības un garantijas arodbiedrībā, kas uz FA biedriem pirmorganizācijā.

Latvijas Farmācijas arodbiedrības Reģistrācijas Nr.40008046004

Biedru naudas var maksāt:

AS DnB NORD Banka, Kods RIKOLV2X

Konts:LV59RIKO0002013117934

vai

Citadele Banka, Kods PARXLV22CIT

Konts:LV84PARX0000624881017